ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Používání nástroje Zjednodušený Finanční Plán je jednoduché a intuitivní. Nepotřebujete studovat složité manuály, číst nápovědu. Plán máte hotový do 15 minut. Přesto vás mohou napadnout různé otázky a nejasnosti, týkající se jeho používání. Tady jsou odpovědi na ty nejčastější z nich.

Než se ale do nich pustíme, rádi bychom se s vámi podělili o 2 materiály, které mohou být užitečné pro ty, kteří se chtějí o používání aplikace dozvědět co nejvíce:

  1. Rychlý návod na používání ZJP – stáhnout pdf zde
  2. Video, které popisuje hlavní principy, které plán řeší, jak se zadávají data do plánu a jak rozumět výstupu – finančnímu plánu:

1. ZJIŠTĚNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH INFORMACÍ PRO ZADÁNÍ PLÁNU

Plán obsahuje důvěrné údaje (majetek, dluhy, příjmy, výdaje). Je reálné, že mi klient takovéto důvěrné údaje skutečně řekne?
Ano. Pokud se umíte správně zeptat, tak zhruba 19 klientů z 20 poskytne potřebná data pro zpracování plánu (statistika je ověřena na několika tisících rozhovorů s reálnými klienty).
Pokud má klient skutečný zájem o zpracování finančního plánu, pak chápe, že pokud Vám nedá potřebné vstupy, nemůže očekávat seriózní výstupy a doporučení. Proto je motivován vám sdělit i důvěrné údaje.

Jak se klienta správně zeptat?
Jako bonus k ZJP získáváte audio nahrávku vstupního rozhovoru „Sběr dat“, díky které zjistíte, jak se správně zeptat. Dále jste také získali přepis tohoto rozhovoru, který si můžete vytisknout, nacvičit a vzít si jej do terénu.

Co když povedu rozhovor vámi doporučeným způsobem, ale klient přesto citlivé údaje neřekne?
Výjimečně se to stává. Pak nezbývá, než se s klientem rozloučit. Nemáte-li korektní data, nemůžete klientovi komplexně radit. Stejně jako lékař bez vyšetření nepředepisuje pacientům léky, architekt bez rozhovoru o představách klienta nenavrhuje dům tak ani finanční poradce nemůže klientovi zodpovědně radit bez finančního plánu.
Naše statistika říká, že 95 % klientů vám sdělí potřebné údaje. Pokud je vaše úspěšnost výrazně nižší, nejspíše někde děláte chybu.

2. VÍCE CÍLŮ

Jak postupovat, když je více cílů, než je míst ve formuláři STRATEGICKÉ CÍLE (a v tabulce č. 3 v pracovním sešitě)?
Doporučujeme zadávat pouze 3 Ostatní cíle. Je to z toho důvodu, že při více cílech je plán nepřehledný a můžete se v něm ztrácet.
Proto doporučujeme vzdálenější cíle sloučit do jednoho. Např. Studium dcera (za 12 let) + syn (za 10 let) zadat „Děti za 11 let“. Případně některé opakující se cíle zadat do běžných výdajů. Typicky se jedná o dovolenou nebo koupi auta (např. 1x za 3 roky).

3. POJISTNÉ ČÁSTKY

Jakým způsobem jsou odvozovány pojistné částky doporučovaných pojištění a připojištění?
Modely výpočtu pojistných částek se liší podle toho, jaké zjednodušení používáme. V případě Zjednodušeného Finančního Plánu pojistné částky určujeme tak, aby byl nahrazen vypadlý příjem (klienta nebo partnera) po celou dobu až do finanční nezávislosti. Zároveň ponižujeme výdaje rodiny o 30 % příjmů. Jinými slovy nenahrazujeme celý vypadlý příjem, protože výdaje rodiny v případě úmrtí klesají. Při výpočtu počítáme s výnosy kapitálu jako ve finanční nezávislosti.
Jinými slovy: pojistné částky nahradí aktivní příjem, který by klient použil na splnění svých cílů a finanční nezávislosti.

Co je to „očekávané splnění“?
Očekávané splnění cíle znamená, že pokud budete investovat a spořit doporučené částky a pokud se bude dosahovat předpokládaného zhodnocení, splníte cíl právě daným způsobem. Např.: Plán doporučuje jednorázově investovat 250 000 Kč a měsíčně investovat 1500 Kč pro splnění finanční nezávislosti. Za těchto podmínek můžete čekat, že se splní např. na 80 %. Jestli jste chtěl rentu 50 000 Kč, můžete počítat „pouze“ s rentou 40 000 Kč.

Doporučenou pojistnou částkou pro trvalé následky úrazů (TNÚ) je myšlena základní pojistná částka uvedená ve smlouvě, tj.jednonásobek? Např. finanční plán doporučuje pojistnou částku 3 mil. V případě vážnějšího úrazu, vedoucího k 60% a vyššímu poškození (zpravidla plná invalidita) je plněno díky progresi z trojnásobku pojistné částky, tj. klient dostane 60 % z 9 milionů, tzn. 5,4 mil.?
Ano, pojistná částka pro případ invalidity je základní, doporučujeme sjednat progresi. Plnění tak může být vyšší.

4. REZERVA

Jakým způsobem je odvozena výše rezervy pro běžný, termínovaný účet a fondy peněžního trhu a jak výše rezervy v podobě kontokorentu a kreditky? Nevychází mi to ani jako trojnásobek ani jako 6tinásobek měsíčních výdajů?!
Výše rezervy je trojnásobek neinvestičních výdajů (tedy výdajů na živobytí a splátek úvěrů). Výše rezervy je jiná, pokud se splácí spotřebitelské úvěry nebo pokud klient nemá dost vlastního majetku na vytvoření této rezervy.

5. STÁVAJÍCÍ PRODUKTY

„Umí“ finanční plán zohlednit stávající produkty, které už byly  součástí cílů? Např.“startovné“dítěte bývá obvyklým cílem k jeho osmnáctinám – např. 500 000 Kč. Ve chvíli, kdy sestavujeme finanční plán, má už klient naspořeno 240tis. na stavebním spoření a 90tis. na investiční pojistce. Do cíle zbývá 8 let a chybí 170 000 Kč. Jak to program pozná, když dětské produkty splývají s celkovým majetkem  - jak s tím, který lze zpeněžit bez výraznějších sankcí (staré stavebko), tak s majetkem, který nelze zpeněžit bez výraznějších sankcí (IŽP). Do cílů ale bylo zadáno jako nový cíl  - dar dítěti ve výši 500 000 za 8 let.

Máte dvě možnosti zadání:
1. Zadat veškerý majetek, který klient má. Navrhujeme zadat ho do majetku, který lze zpeněžit bez výraznějších sankcí. Aplikace ho potom přiřadí jednotlivým cílům, včetně „startovného“ dítěti. Rozhodne o majetku, kolik má být v dluhopisových strategiích, kolik v akciových strategiích atd. Na vás je, abyste si pamatoval, že některé peníze již jsou ve stavebním spoření, což je dluhopisová strategie. Je jasné, že stavební spoření je lepší než dluhopisové fondy, tak tam peníze ponecháme. Stejně tak s životním pojištěním. (Zde se možná jedná o akciovou strategii.) Kromě toho plán možná doporučí, že by se mělo investovat více peněz. Pak to znamená doplnit investice např. o fondy. Tento postup doporučujeme.

2. Další možnost zadání je ponížení cíle o prostředky, které klient již má naspořené (např. 330 000 Kč) a nezadávání majetku ve stavebním spoření a životním pojištění. Interpretace je pak následující: část cíle již máme splněnou, řešení je dobré, proto ho nebudeme měnit. Budeme se zabývat pouze tím, co zbývá.

6. PREZENTACE PLÁNU

Řeší plán dostatečně i detaily jednotlivých produktů?
Plán chce řešit hlavně nastavení strategie. Plán ukazuje, jestli je pravděpodobné, že se podaří cíle splnit nebo nikoli. Pokud jsou cíle nesplnitelné, ukazuje, kolik ke splnění cílů chybí. (Kolik je třeba dávat navíc)
Dále plán ukazuje jasné kroky, co je třeba pro splnění cílů udělat:

  • Pojistit se (plán doporučuje pojistné částky)
  • Jak rozložit investice ve struktuře akciové, dluhopisové investice a peněžní trh
  • Jak rozložit pravidelné investice

Naplnit jednotlivé třídy investic (např. dluhopisové investice) konkrétními produkty (např. stavebním spořením nebo fondy) už musíte sami.

Co když se klientům zpracovaný plán nebude líbit a nebudou se jim řídit?
Plán se klientům líbit bude. Naše zkušenost je opět taková, že zhruba 19 klientů z 20 vnímá plán jako vysokou přidanou hodnotu poradce. Klient získává ucelený pohled na své finance (rezervy, zajištění, naplnění cílů, konkrétní kroky, jak cíle naplnit). Klíčem k úspěchu je srozumitelná prezentace finančního plánu klientovi.

Jak plán správně prezentovat?
Jako bonus jste získali audio záznam „Prezentace plánu“, díky kterému zjistíte, jak správně, jednoduše a atraktivně  finanční plán klientovi prezentovat. Zároveň jste získali také přepis tohoto rozhovoru, takže si jej můžete vytisknout a nacvičit.

Co když povedu rozhovor vámi doporučeným způsobem a klient přesto nebude chtít realizovat navržená řešení?
Zhruba jedna třetina klientů se k navrženým řešením nikdy neodhodlá (za dvacet let se ohlédnou a zjistí, že to byla velká chyba, protože čas nelze vrátit). Zhruba jedna třetina realizuje alespoň část řešení a zbytek je záležitostí následných a výročních schůzek.
Asi jedna třetina klientů realizuje 100 % vašich doporučení. Toto jsou klienti, kteří to se zajištěním rodiny a realizací svých cílů myslí opravdu vážně. S těmito klienty je radost pracovat a pomáhat jim na jejich cestě k finanční nezávislosti.  

Nenašli jste odpověď, kterou v souvislosti se Zjednodušeným Finančním Plánem řešíte vy?
Napište nám na klient@kfp.cz a rádi vám pomůžeme.

Vyzkoušejte Zjednodušený Finanční Plán na 30 dnů zdarma a bez závazků

© 2015 KFP
Programovali: SE-MO Data

JSME PŘIPRAVENI VÁM POMOCI

Klientská linka: +420 733 120 176
V pracovní dny od 8:00 do 15:00

E-mail: klient@kfp.cz
Web: www.kpf.cz

ADRESA

KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 293
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 26866994
DIČ: CZ26866994
číslo účtu: 2814247001/5500